Teksten


Tekst uit catalogus BYTS 2012 door Thom Puckey:

“Stiekem dingen een beetje cool maken”, “Liever rock-ster worden, of decorbouwer”!
Met deze volledig ontwapende reacties op vragen over het transformeren van materialen en over identiteit en ambitie, toont Tim Hoefnagels niet alleen als persoon maar ook als kunstenaar zijn authenticiteit en charme! Hij zet ‘arbeid’ neer als een term die tegenover ‘werk’ kan worden gesteld, als een expressie van zijn passie voor het proces van construeren en maken en toont zo zijn wortels als voortkomend uit een familie van werkende mensen, gedreven in hun vak en hun vaardigheden.
Al het werk van Tim Hoefnagels, geconstrueerde, grootse, positief-inconsequente houten installaties en apparaten, die de metafysica van ruimtes en enorme draaibanken aantonen als ze door mensen aan hun lot worden overgelaten.
De toeschouwer blijft achter als toeschouwer en niet meer dan dat, een wandelende getuige van een wereld waarvan hij in wezen is buitengesloten.
Het idee van bruikbaarheid of functie in Tim zijn installaties is verdrongen door iets magischer, de cirkel geeft de toon, dynamiek en beeltenis aan, als een wiel misschien of slechts als een idee van dingen die voortdurend naar hun bron terugkeren, de eeuwige terugkeer.

De bereidheid iets te geloven, laat je de wijze begrijpen waarop ze tot stand zijn gekomen (oké, hoe Tim Hoefnagels ze heeft gemaakt), laat je zien dat ze allemaal in feite slechts grootschalige houten en metalen maquettes of modeldingen zijn, zonder ook maar op enigerlei wijze het gevoel van verwondering dat je erbij voelt teniet te doen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit: NRC Handelsblad, zaterdag 6 augustus 2011